High Performers

De kandidater, der kan og vil gøre en forskel for virksomhedens forretningsmæssige udvikling og resultater, kaldes for High Performers. De er ofte ikke jobsøgende, da de er motiverede og skaber resultater i deres nuværende job og i det hele taget har en nøgleposition i virksomheden. For at finde og flytte High Performers, er det nødvendigt at benytte sig af headhunting.​

En High Performer er en person, som i og udenfor organisationen anerkendes som værende særdeles kompetent fagligt og ledelsesmæssigt. En person der typisk leverer mere, end man forventer. Personen er oftest karakteriseret ved at være motiveret for jobbet og i besiddelse af en faglig stolthed, vilje og integritet.

​En simpel definition på en High Performer er en person, der leverer udvikling og resultater over gennemsnittet i en længere periode.

Nordic Headhunting har bygget search-processen op således, at den understøtter identificering og vurdering af High Performers.

Faglig og ledelsesmæssig kompetence

​Personer, der har den rette faglige og ledelsesmæssige kompetence, har en tendens til at gå forrest, tage ansvar og arbejde igennem problemerne. Det at være præcis, skarp og hurtig i analyse og problemløsning, er en konsekvens af faglig og ledelsesmæssig kompetence, hvilket er den afgørende driver for at opnå resultater.

Adfærd

Personer, der handler med integritet og forholder sig til de bedste professionelle standarder, skaber respekt og lyst til dialog og samarbejde. De skaber tillid og respekt ved at tage personligt ansvar og via deres åbenhed, ærlighed og vilje til at arbejde med udfordringer og yde til fælles bedste.​

Motivation

Personer, der er motiverede, har typisk det drive og engagement, der skal til for at opnå de ønskede mål i jobbet. De er opmærksomme på, hvad der skal til for at få succes, og selvom de har et klart billede af det ønskede mål, forstår de, at fleksibilitet og evnen til at tilpasse sig forskellige situationer er vigtige faktorer, som er en del af processen.​

Erfaring

Personer med den rigtige erfaring har evnen til at forudsige udfordringer og tænke potentielle konsekvenser igennem før de sker. De evner at tænke på tværs af organisationen, og de etablerer fælles ansvar omkring udvikling og resultater.

​På fire centrale områder kan en High Performer’s ”DNA” identificeres og vurderes (se fig. 1):

I princippet skal alle fire elementer være til stede før Nordic Headhunting taler om en High Performer. Graden og formen af de forskellige elementer vil variere i forhold til det konkrete job. Målet er at finde højt kompetenceniveau kombineret med den rette erfaring, adfærd og motivation. Det er således essentielt, at kandidatens adfærd harmonerer med virksomhedens og teamets kultur, samt kontinuerligt formår at udvikle sine kompetencer og - ikke mindst - er stærkt motiveret af stilling og virksomhed.